Uzņēmēji īsteno pieredzes apmaiņu RTU Zinātnes un inovāciju centru

16. augustā uzņēmēji no Zemgales viesojās Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā (turpmāk – RTU ZIC), lai iepazītos ar tā darbības principiem un īstenotu pieredzes apmaiņu.

Braucienu organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs projekta SMEPRO 2 ietvaros, un dalībai tajā varēja pieteikties jebkurš šī reģiona uzņēmējs un interesents.

Klātesošie guva pilnvērtīgu informāciju par RTU ZIC centra tapšanu, tā darbības mērķi un virzieniem, ko izklāstīja RTU ZIC Dizaina Fabrikas komunikācijas vadītāja Paula Prauliņa. Viņa atklāja: „Visu ZIC darbību aizsāka students vārdā Guntis, kurš pats bija iegādājies 3D printerus.” Šobrīd ZIC jau kļuvis par vietu, kur augsti kvalificētu ekspertu komandas sastopas ar izcilu tehnisko nodrošinājumu – vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijā un superskaitļošanas resursiem. Centra mērķis ir veicināt studentu iesaisti inovācijas un zināšanu pārneses procesos. Paula Prauliņa informēja: „Šobrīd RTU ZIC darbojas cilvēki, kas pārstāv visus izglītības līmeņus – sākot no inženierzinātņu vidusskolas skolēniem līdz doktorantūras programmās studējošajiem.” Būtiski ir uzsvērt faktu, ka centrs ir pieejams jebkuram interesantam, tostarp zinātniekiem, inženieriem un uzņēmējiem, kas vēlas radīt inovatīvus produktus un attīstīt zinātņietilpīgas idejas.

Prezentācijas gaitā klātesošie noskaidroja jēdzienu „izgudrojums” un „inovācija” atšķirību, uzzināja, ka RTU ir radīta Baltijā pirmā studentu būvētā lieljaudas raķete, kā arī tika iepazīstināti ar dažādiem ZIC centrā tapušiem inovatīviem produktiem, kas ir pieejami tirgū. To vidū ir dažviet jau Rīgā izvietotās slēdzamās velosipēdu un bērnu ratu novietnes, triecienu absorbējošas skūteru aizsargmaliņas un biokompozītmateriāls, kas radīts no kafijas biezumiem. Īpašu interesi raisīja informācija par kompostējamu apģērbu, kas veidots tikai no augu izcelsmes materiāliem un kuru pēc nolietošanas var ierakt piemājas dārzā – tas dabiski sadalās aptuveni gada laikā un veic mēslojuma funkcijas. Tāpat klātesošie tika aicināti doties izzinošā ekskursijā pa RTU ZIC telpām.

Pasākums tika organizēts projekta Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” / SMEPRO-2 ietvaros. Projekta mērķis ir projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

Galerija

Uzņēmēju pieredzes apmaiņa RTU Zinātnes un inovāciju centrā 16.08.2023.
Atgriezties