Zemgales uzņēmēji piedalās prototipēšanas darbnīcā “No idejas līdz produktam”

Uzņēmējiem no Zemgales 16. augustā bija iespēja izgatavot inovatīvu produktu prototipus, apmeklējot Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centrā (turpmāk – RTU ZIC) un piedaloties prototipēšanas darbnīcā „No idejas līdz produktam”.

Braucienu organizēja Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs projekta SMEPRO 2 ietvaros, un dalībai tajā varēja pieteikties jebkurš šī reģiona uzņēmējs un interesents. Pasākums tika īstenots ar mērķi sekmēt uzņēmēju konkurētspēju, iepazīstināt ar RTU ZIC darbību, veicināt jaunu produktu radīšanu un prototipēšanu, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas.

Uzņēmēji apmeklēja divas ZIC laboratorijas jeb „theLab” – atvērta veida darbnīcas, kurās jebkuram interesentam ir iespēja materializēt savus izgudrojumus, izmantojot 3D printēšanas, lāzergriešanas un gravēšanas, ploterēšanas, lielformāta drukas, termopreses un citu palīgrīku sniegtās tehnoloģiskās iespējas.

Pirmajā laboratorijā RTU atvērtā tipa darbnīcas vadītājs Linards Reinis Rozītis klausītājus informēja, kā tiek īstenots prototipa izveides process, akcentējot dažādus būtiskus aspektus un sniedzot vērtīgus padomus – gan saistībā ar prototipa izveidi, gan vispārējai uzņēmējdarbības efektivitātes sekmēšanai. Uzņēmēji varēja aplūkot laboratorijā pieejamās iekārtas un praktiski izstrādāt prototipu sava produkta idejai.

Savukārt otrajā laboratorijā Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas vadītājs Kārlis Kalniņš papildināja informāciju par prototipa tapšanas gaitu, uzsverot ne vien dizaina, bet arī ergonomikas, mehānikas un elektronikas izstrādes nozīmību. Klātesošie varēja aplūkot gan izstrādes procesā esošus, gan jau gatavus produktu prototipus. Noslēgumā dalībnieki piedalījās neformālās sarunās ar ZIC darbiniekiem un interesenti varēja piedalīties orientēšanās spēlē „RoadGames”, aplūkojot Ķīpsalu, RTU studentu pilsētiņu un iepazīstot RTU ZIC radītās inovācijas.

Pasākums tika organizēts projekta Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana” / SMEPRO-2 ietvaros. Projekta mērķis ir projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

 

Galerija

Prototipēšanas darbnīca "No idejas līdz produktam"
Atgriezties