Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma)

Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība, par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā.


Mācību procesa norise

Mācību ilgums - 60 mācību stundas, no kurām 40 stundas tiks apgūta teorija, bet 20 stundas notiks praktiskās apmācības un prakse. Vienas mācību stundas ilgums - 45 minūtes. Mācības notiek dienas grupā- klātienē. Noslēgumā izglītojamie aizstāv prakses darbu un kārto integrēto eksāmenu.

Nodarbībās tiek izmantotas dažādas darba formas un metodes: lekcijas, praktiskie darbi, piemēru analīze.

Izglītojamie saņem mācībām nepieciešamos izdales materiālus.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 135.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties