OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai

2023. gada 17. okobrī plkst. 10:00-12:00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiks bezmaksas seminārs darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem "OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai".

OiRA rīks ir paredzēts, lai darba devējs bez īpašām priekšzināšanām darba aizsardzībā varētu atpazīt savā uzņēmumā esošos darba vides faktorus, un novērtēt, cik liels ir risks, ka nodarbinātie cietīs vai saslims darba vietā. Ar rīka palīdzību iespējams noteikt veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Vairāk par rīku: http://www.vdi.gov.lv/lv/OiRA/

Semināru vada: Dace Jakimova, darba aizsardzības eksperte

Semināra formāts – īsa prezentācija un praktiska darbošanās ar rīku pie datora ekspertu vadībā. Seminārs tiks organizēts telpā ar pieejamiem datoriem, tomēr dalībnieki var izmantot arī savus līdzpaņemtos portatīvos datorus.

Nepieciešamās priekšzināšanas un prasmes – pamatlīmeņa prasmes (ja protat lietot sociālos tīklus, piemēram, Facebook vai Instagram, problēmu nebūs!) 

Pieteikšanās:

Sertifikāts: Par dalību seminārā tiek izsniegts RSU sertifikāts (3 KP jeb 3 akadēmiskās stundas).

Dalības maksa: Dalība seminārā ir BEZMAKSAS. Semināra dalībniekiem ir nodrošināta pieeja semināra materiāliem.

 

Seminārs notiek Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras kontaktpunkta Latvijā Informācijas padomes apstiprinātā „Darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāns 2023. gadam” ietvaros.

Atgriezties