Praktisko darbu darbnīca "Materiālā bāze pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai"

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: I. Dakne

Dalībnieki: pirmsskolas pedagogi

Atgriezties