Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas 25. konference

Vieta: Jelgavas Valsts ģimnāzija
Atbildīgais: G. Auza, I. Bandeniece

Dalībnieki: fizikas skolotāji pēc pieteikuma

Atgriezties