Uzņēmējiem izsaka pateicību par iesaisti skolēnu vasaras nodarbinātībā

19. oktobrī ZRKAC tika izteikta pateicība darba devējiem, kas iesaistījās 9.–11. klašu skolēnu vasaras nodarbinātības programmā, ļaujot jauniešiem izmēģināt spēkus dažādās darbavietās un profesijās, gūstot neatsveramu pieredzi un izpratni par nākotnes profesionālajām karjeras iecerēm. Pasākumā piedalījās uzņēmumu pārstāvji, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne un ZRKAC pārstāvji.

ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone izteica pateicību par īstenoto sadarbību ar uzņēmējiem, savukārt Rita Vectirāne darba devējiem pasniedza pateicības rakstus par sniegto ieguldījumu jauniešu profesionālajā ceļā, atzinīgi novērtējot skolēniem dāvāto iespēju gūt pirmo darba pieredzi. Viņa uzsvēra, ka darbs pie uzņēmējiem ir uzskatāma par skolēnu pirmo dzīvesskolu profesionālajā vidē, kurā liela nozīme ir atbalstam, sadarbībai, kā arī atgriezeniskās saites īstenošanai.

Turpinājumā ZRKAC karjeras konsultante un vasaras nodarbinātības koordinatore Līga Damberga apkopoja informāciju par šī gada 9.–11. klašu skolēnu vasaras nodarbinātības programmas norisi. Tajā kopumā piedalījās 32 uzņēmumi, kuros strādāja 114 jauniešu. Skolēni strādāja sešas stundas dienā trīs nedēļu garumā (kopumā 90 stundas). Visvairāk pieteikumu tika saņemti no 9. klašu skolēniem, kas arī veidoja lielāko strādājošo skolēnu skaitu uzņēmumos.

Pamatojoties uz nodarbināto skolēnu izteiktajiem secinājumiem, darba pieredze lielākajai daļai jauniešu palīdzēja pārliecināties par izmēģinātās profesijas piemērotību vai gluži pretēji – nepiemērotību konkrētai personai. Runājot par gūtajām prasmēm un zināšanām, skolēni uzsvēra faktu, ka iepazinuši darba vidi, apguvuši komunikācijas prasmes, dažādas praktiskās iemaņas, pacietību, precizitāti, sadarbības prasmes, radošumu, IT prasmes u. c.

Tika gūts secinājums, ka skolēni darba vietas izvēlas, pamatojoties uz uzņēmumu izveidotajiem darba aprakstiem un minētajiem darba pienākumiem. Savukārt nodarbinātības laikā jaunieši ļoti novērtē darba devēja sniegto atbalstu un atgriezenisko saiti – uzņēmuma pārstāvja novērojumus, ieteikumus un novērtējumu par paveikto darbu.

Tāpat uzņēmēji iesaistījās diskusijā un dalījās pieredzes stāstos, atzīstot, ka šajā gadā pārsvarā piedzīvota veiksmīga sadarbība ar skolēniem, kas bijuši motivēti darbam, mācījušies uzņemties atbildību un guvuši priekšstatu par izvēlēto profesiju. Vienā no uzņēmumiem izveidojusies arī turpmāka sadarbība ar vasarā nodarbinātu jaunieti, kas pēc vidusskolas absolvēšanas turpina strādāt brīvajā laikā.

Līdztekus tika akcentēta nepieciešamība sekmēt jauniešos izpratni, ka pret darba pienākumiem ir jāattiecas nopietni, īpaši uzsverot savlaicīgu ierašanos darbavietā, iepriekšēju ziņošanu par neierašanos darbā, kā arī mobilo telefonu lietošanu no darba pienākumiem brīvajā laikā.

Vēlreiz izsakām lielu pateicību visiem uzņēmumiem, kas iesaistījās skolēnu prasmju pilnveidē, vienlaikus sniedzot jauniešiem motivējošu personīgo paraugu!

Galerija

Pasākums par skolēnu vasaras nodarbinātību 19.10.2023.
Atgriezties