"Gada balva uzņēmējdarbībā 2023" pasniegta deviņiem Jelgavas uzņēmumiem

23. novembrī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā norisinājās konkursa “Jelgavas valstspilsētas gada balva uzņēmējdarbībā 2023” apbalvošanas ceremonija, trīs nominācijās – “Sociāli atbildīgs uzņēmums”, “Radošs uzņēmums” un “Gada debija” – suminot uzņēmumus, kas ar savu darbu, piedāvātajiem pakalpojumiem un precēm iemantojuši īpašu uzticību pilsētas iedzīvotāju vidū.

Jelgavā šis konkurss ir kļuvis par vērtīgu vietējo uzņēmēju godināšanas tradīciju, kas tiek organizēts jau piekto reizi. Pretendentus dalībai tajā varēja izvirzīt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī pats uzņēmums. Vērtēšanas procesā tika ņemts vērā uzņēmumu ieguldījums pilsētas ekonomikas attīstībā, tika vērtētas ražotās preces un piedāvātie pakalpojumi, kā arī uzņēmuma reputācija un īstenotā attieksme pret klientiem.

Kopumā tika apbalvoti deviņi pilsētas uzņēmumi, tos sadalot trīs grupās pēc uzņēmumā nodarbināto personu skaita – no 1 līdz 10 darbiniekiem; no 11 līdz 50 darbiniekiem; 51 un vairāk darbinieku. Katru no uzņēmumiem klātienē apmeklēja žūrijas komisija, lai izvērtētu tā atbilstību nolikuma kritērijiem. Laureāti tika sumināti, saņemot naudas balvu un kristāla statuju ar Jelgavas simbolu – alni.

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš izteica pateicību uzņēmumiem par līdzšinējo veikumu, atzinīgi novērtējot uzņēmēju vēlmi kļūt arvien zinošākiem, radošākiem un drosmīgākiem, vienlaikus meklējot arvien jaunas iespējas un virzoties uz attīstību.

Nominācijā “Sociāli atbildīgs uzņēmums” tika sumināta SIA “Mirgo”, SIA “Mītavas Elektra” un SIA “Evopipes”. Šajā kategorijā galvenokārt tika vērtēts uzņēmumā valdošais mikroklimats, mūsdienīgu darba vietu nodrošināšana, darbinieku iesaiste uzņēmuma mērķu sasniegšanā un jauniešu nodarbinātība.

Nominācijā “Radošs uzņēmums” tika apbalvota SIA “Pasākumu aģentūra DACE”, SIA “Barboleta” un SIA “Latvijas piens”, saņemot atzinīgu vērtējumu jaunu produktu, pakalpojumu ieviešanā, inovatīvu darba formu un metožu izmantošanā, uzņēmuma darbinieku, zinātnieku, sabiedrības iesaistes īstenošanā, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanā un attīstībā, kā arī uzņēmuma eksportspējā.

Nominācijā “Gada debija” laureātu vidū bija SIA “EM Doktorāts”, SIA “EB-Beauty” un SIA “Jelgavas poliklīnika”. Tika vērtēta uzņēmuma reputācija, atpazīstamība, uzņēmuma radītais produkts vai pakalpojums un veiktās aktivitātes produkta vai pakalpojuma virzīšanai tirgū, kā arī šāda kritērija izpilde – uzņēmums pilsētā veic darbību vismaz trīs gadus pēc kārtas.

Līdztekus visās nominācijās tika vērtēta arī videi draudzīga saimniekošana, uzņēmumu praktiskā pieeja izglītības, sporta un kultūras attīstības atbalstam pilsētā, kā arī iesaiste Jelgavas valstspilsētas popularizēšanā.

ZRKAC svinīgajā pasākumā piedalījās konkursa laureāti, komisijas locekļi, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš un Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne. Pasākuma gaitā ar muzikāliem priekšnesumiem klātesošos priecēja Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa un Zane Dombrovska, savukārt pasākumu vadīja televīzijas un radio personība Mārtiņš Spuris.

 

Galerija

Gada balva uzņēmējdarbībā 2023
Atgriezties