Apbalvoti sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” laureāti

23. novembrī svinīgā pasākumā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā tika godināti četri Jelgavas valstspilsētas pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa “Impulss” laureāti, kuru idejas nākotnē var labvēlīgi ietekmēt sociālo sfēru, uzlabot dzīves kvalitāti dažādām sabiedrības grupām un nodarbināt mērķa grupas.

Uzrunā klātesošajiem Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne akcentēja konkursa dalībnieku drosmi un atbildību, ieraugot cilvēku vajadzības un saskatot iespējas tās īstenot. Viņa atzinīgi novērtēja uzņēmumu izrādīto iniciatīvu, secinot: “Jūs zināt, mīlat un ticat tam, ko darāt.”

Atzinības rakstu un veicināšanas balvu 100 eiro apmērā saņēma SIA “BenefitPro” par ideju “Mūsdienu deja ūdenī”. 3. vieta un 500 eiro liela naudas balva tika piešķirta SIA “BJMK” publiski pieejamas profesionālās ierakstu studijas izveidei. 2. vietā ierindojās SIA “Austras raksti” par ideju radīt izlaušanās spēli kultūras mantojuma izzināšanai, saņemot naudas balvu 750 eiro apmērā šīs ieceres īstenošanai. Savukārt par konkursa 1. vietas ieguvēju tika izraudzīts SIA “Atbalsta un izglītības centrs KOPĀ”, saņemot galveno balvu 1000 eiro vērtībā, lai sniegtu atbalstu gan bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, gan viņu vecākiem.

Konkurss tika organizēts pirmo reizi, un tā mērķis bija  veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas valstspilsētā, apzinot un novērtējot dalībnieku ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, popularizējot dalībnieku pieredzi sociālo problēmu risināšanā, sekmējot labāko ideju pārnesi citu uzņēmumu darbā, kā arī motivējot radīt jaunus sociālos uzņēmumus Jelgavas valstspilsētā.

Konkursā tika aicinātas piedalīties sabiedrības ar ierobežotu atbildību, saimnieciskās darbības veicēji un biedrības, kas reģistrētas Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un darbojas Jelgavas valstspilsētā.

 

Galerija

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursa "Impulss" laureāti
Atgriezties