Tiek izzinātas mākslīgā intelekta rīku izmantošanas iespējas mācību procesa veidošanā

4. janvārī ZRKAC norisinājās seminārs “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana mācību procesā un skolotāja darbā”,  kurā skolu izglītības tehnoloģiju mentori un direktoru vietnieki IT jomā guva ieskatu par iespējām un izaicinājumiem, ko izglītības sistēmā sniedz mākslīgā intelekta rīki.

Semināru vadīja pasniedzēja, RTU pētniece un zinātnes doktore sociālajās zinātnēs Evija Mirķe, aplūkojot mākslīgā intelekta piedāvātās iespējas mācību stundas plāna izveidē, komunikācijā ar skolēnu vecākiem, skolēna individuālā mācību plāna izstrādē, uzdevumu un atgriezeniskās saites sagatavošanā, kā arī diferenciācijas īstenošanā.

Klātesošie guva praktiskas iemaņas darbā ar mākslīgā intelekta rīkiem, ko pēcāk efektīvi varēs izmantot mācību stundu plānošanā un mācību procesa organizēšanā.

 

Atgriezties