Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības
Vieta: tiešsaistē

Mērķa auditorija

Ikviens interesents, kurš ir iesaistīts skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanā.


Mācību rezultāts

Gūta informācija un zināšanas par skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktajām minimālajām higiēnas prasībām, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 631, Rīgā 2018. gada 9. oktobrī (prot. Nr. 46 22. §) Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC ApliecībaMaksa

Vienai personai grupā: EUR 60.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.:  63012155
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv

 

Atgriezties