Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma)

Mērķa auditorija

Iestāžu un organizāciju vadītāji, darbinieki, kuri veic darba aizsardzības speciālista pienākumus komercsabiedrībā, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās vai ikviens interesents, kurš vēlas iegūt zināšanas par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, darba vides risku ietekmi, novērtēšanu un novēršanu.


Mācību rezultāts

Pēc sekmīgas programmas apguves tiek izsniegta LR IZM Apliecība, par profesionālās pilnveides izglītību, kas dod iespēju veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā.


Maksa

Vienai personai grupā: EUR 135.00


Informācija un pieteikšanās

tālr.: 63012155;
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv;
 

 

Atgriezties