Aktualitātes dokumentu pārvaldībā un problēmsituāciju risinājumi

Mērķa auditorija

Lietveži, biroju vadītāji, personāldaļu vadītāji, sekretāri, arī mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un ikviens interesents.


Mācību rezultāts

Gūtas pamatzināšanas par aktualitātēm un izmaiņām dokumentu pārvaldībā un zināšanas par oficiālo e-adresi.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta ZRKAC apliecība.


Maksa

Vienam studentam: EUR 40.00


Informācija un pieteikšanās

(norādot Skype adresi) tālr.: 63012155, 63012169
e-pasts: uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv
 

 

Atgriezties