Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma)
Vieta: Svētes iela 33

Šie kursi ir nepieciešami visām auklītēm, kuras vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu gadījumos, kad bērnam pašvaldība nevar nodrošināt vietu bērnudārzā.

MK Noteikumi Nr. 404 nosaka, ka no 2014. gada 1. janvāra visiem, kuri vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu ir obligāti jābūt profesionālās pilnveides izglītībai, ja iepriekš nav iegūta vidējā profesionālā vai augstākā pedagoģiskā izglītība vai aukles profesionālā kvalifikācija. No 2013. gada 1. septembra bērnu auklēm, lai pretendētu uz valsts līdzfinansējumu, jāreģistrējas arī Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā.


Mācību rezultāts

Kursos jūs apgūsiet zināšanas un prasmes, kas ļaus:

  1. Organizēt bērna ēdināšanu un ievērot dienas režīmu;
  2. Sadarboties ar vecākiem un risināt konfliktus;
  3. Mācīt bērnam sadzīves iemaņas;
  4. Attīstīt bērnu izziņas procesus ar jēgpilnām rotaļām un spēlēm;
  5. Izprast bērnu vecumposmu iezīmes;
  6. Veicināt bērna saskarsmi ar vienaudžiem;
  7. Veicināt bērna radošās darbības izpausmes;
  8. Celt bērna pašapziņu;
  9. Sniegt pirmo palīdzību un rīkoties vienkāršu slimību simptomu gadījumos;
  10. Pareizi rīkoties konfliktu un bērna drošību apdraudošās situācijās, zināt bērnu tiesību aizsardzības institūciju palīdzības iespējas.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta LR IZM apliecība par profesionālās pilnveides izglītību. Izglītības iestāde ir akreditēta programmas īstenošanai.Maksa

Vienai personai grupā: EUR 156.00 (maksā iekļauti mācību materiāli).


Informācija un pieteikšanās

tālr.:  63012158, 26602618;
e-pasts: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv;
www.zrkac.lv; Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

 

Atgriezties