Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā
Vieta: tiešsaistē
Atbildīgais: O. Grundāne

Dalībnieki: pedagogi un tehniskie darbinieki

Kursu anotācija

Atgriezties