Karjeras izglītība sākumskolā (1.-6. kl.)

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pedagogi pēc pieteikuma

Atgriezties