Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums un IKVD aktualitātes izglītības iestādēm

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: D. Pētersone-Gūtmane

Dalībnieki: izglītības iestāžu vadības komandas

Vada IKVD vadītāja Inita Juhņēviča

Atgriezties