Pēctecība izglītības procesā pārejā no pirmsskolas uz skolu

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: V. Ieleja, E. Sproģe

Dalībnieki: pirmsskolu izglītības iestāžu vietnieki, skolu vietnieki (sākumskolas posms)

Atgriezties