Pedagogu digitālās prasmes izglītības iestādē

Vieta: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Atbildīgais: O. Grundāne

Dalībnieki: direktoru vietnieki IT jomā un izglītības tehnoloģiju mentori

Atgriezties