Aicinām izmantot iespēju mācīties bezmaksas kursos savu datorprasmju pilnveidei

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) ir uzsākusi mācību kuponu izsniegšanu datorzinību apguvei nodarbinātām un pašnodarbinātām personām projekta "Prasmju pilnveide pieaugušajiem" Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 ietvaros.

ZRKAC piedāvā šādas mācības:

13.05. - 03.07. P, T 17.30 - 20.45 3_10_M_Datu apstrāde, analīze un vizualizācija ar Microsoft Excel
14.05. - 02.07. O, C 17.30 - 20.45 22_14_M_Digitālās pamatprasmes darbā ar Microsoft Office
14.05. - 02.07., attālināti O, C 17.30 - 20.30 15_8_M_Microsoft Office 365 un Google rīki sadarbībai un komunikācijai
28.05. - 16.07. O, C 17.30 - 20.45 13_7_M_Tīmekļa vietņu izstrāde ar WordPress
28.05. - 16.07., attālināti O, C 17.30 - 20.30 21_2_M_Digitālie rīki interaktīvas prezentācijas izveidei

Lai pieteiktos jums jābūt:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu,
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes,
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte.

Lai izvēlētos programmu, vispirms jāizvēlas programmu kopa un tad izglītības programma.

Pieteikties mācībām varat šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

Kad jums ir piešķirts apmācību kupons, jūs:

  • piesakāties dalībai CV un vakanču portālā reģistrētajā mācību grupā,
  • izvēlaties izglītības iestādi no NVA izglītības piedāvājumu saraksta.

Svarīgi! 

Lai piedalītos NVA īstenotajos mūžizglītības pasākumos, jāizpilda tests - “Prasmju novērtēšana”. Fakts par testa izpildi jāapliecina, veicot atzīmi pieteikuma anketā. Lai saglabātu testa rezultātus, klientam jāautorizējas vietnē http://testi.ekarjera.lv, izmantojot www.latvija.lv autentifikācijas līdzekļus.

Labprāt palīdzēsim jums reģistrācijas procesā – zvaniet: 26602618, 63012158; rakstiet: talakizglitiba@zrkac.jelgava.lv; individuālas konsultācijas: 117.kab. Svētes iela 33, Jelgava.

 

Atgriezties