Ēnu dienā skolēni ZRKAC iepazīst karjeras konsultanta un metālapstrādes nozares profesijas

4. aprīlī norisinājās Ēnu diena, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) pulcējot ēnu devējus no Jelgavas pašvaldības iestādēm un ēnotājus, kas šo darba dienu pavadīja kopīgi, izzinot dažādu profesiju specifiku.

Ēnu diena sākās ar pasākumu ZRKAC, ko atklāja Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne un Sabiedriskā centra jaunatnes lietu speciāliste Laura Gasparoviča. Pasākumā skolēni, kas bija pieteikušies dalībai Ēnu dienā, satika izvēlēto profesiju pārstāvjus un kopīgi devās iepazīt viņu darba ikdienu.

ZRKAC šajā gadā skolēni ēnoja divu profesiju pārstāvjus – karjeras konsultanti Līgu Dambergu un Metālapstrādes mācību parka vadītāju Arti Broņku. Kopumā ZRKAC speciālistu ēnošanai bija pieteikušies seši skolēni.

Sākumā skolēni devās izzinošā ekskursijā pa ZRKAC telpām – jaunieši tika informēti par iestādes darbības principiem un iepazinās ar vairākiem šīs iestādes darbiniekiem, noskaidrojot viņu ikdienas darba pienākumus. Pēc tam skolēni devās ēnot izvēlēto profesiju pārstāvjus.

ZRKAC karjeras konsultanti Līgu Dambergu šogad ēnoja trīs skolēni – viens 8. klases un divi 9. klases audzēkņi. Dienas pirmajā pusē ēnotāji iepazinās ar karjeras konsultanta darba specifiku un noskaidroja, ko šīs profesijas pārstāvis dara konsultācijās – palīdz izzināt cilvēka intereses un prasmes, ļauj pārliecināties par izvēlētās profesijas piemērotību, dalās aktuālākajā informācijā par karjeras jautājumiem un izglītības iespējām, vienlaikus sniedzot atbalstu karjeras plānošanā un darba meklēšanas prasmju pilnveidē.

Pēc tam ēnotājiem bija iespēja kopā ar Līgu Dambergu piedalīties forumā par Jelgavas pilsētas un novada jauniešu (vecumā no 13 līdz 25 gadiem) iesaisti projektā “Mācību un inovāciju sadarbības tīkls” (LINK). Forums norisinājās bistro “Silva” telpās, Driksas ielā 7, Jelgavā. Klātesošie noklausījās gan informatīvu lekciju, gan piedalījās dažādas aktivitātēs un savstarpējā komunikācijā, daloties savās idejās un redzējumā, kas var palīdzēt minētā projekta īstenošanā.

LINK projekta mērķis ir jauna “Mācību un inovāciju Laboratorijas modeļa” attīstīšana un izmēģināšana, izveidojot vajadzībās pamatotu atbalsta paketi, kas top iesaistīto pušu sinerģijas un risinājumu koprades rezultātā.

ZRKAC Metālapstrādes mācību parka vadītāju Arti Broņku ēnoja trīs skolēni – 7., 9. un 10. klases audzēkņi. Skolēni varēja noskaidrot aktuālāko informāciju par karjeras iespējām metālapstrādes nozarē – darbā ar metināšanas iekārtām un programmvadības (CNC) metālapstrādes darbgaldiem.

Artis Broņka klātesošos iepazīstināja ar metinātāja un CNC darbgaldu operatora profesijas specifiku un raksturīgākajām iezīmēm, kas nepieciešamas šī darba veicējiem – noturība, precizitāte, pacietība un atbildības sajūta. Skolēni tika informēti par minēto profesiju darba specifiku un norisi, iepazina īstenotās darba metodes un uzzināja par izglītības iespējām, kur Latvijā var apgūt konkrētos amatus.

Ēnotājiem bija iespēja arī praktiski iepazīt metālapstrādes iekārtas un aprīkojumu, profesionāļa uzraudzībā izmēģinot metināšanas procesu, darbu ar CNC virpošanas iekārtu un darbagaldu manuālo programmēšanu.

Atgādinām, ka Ēnu diena ir plaša mēroga “Junior Achievement” praktiskās karjeras izglītības programma skolēniem, kuras mērķis ir iepazīstināt ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum. Programmas ietvaros skolēni apmeklē kādu darba vietu un vienu dienu 4–6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.

 

Galerija

Ēnu diena 2024
Atgriezties