Interesenti apgūst pielāgošanās intelekta prasmes – jauna teorija praktiskā darbībā

9. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) noslēdzās kursi “Māksla baudīt pārmaiņas: AQ treniņš”, kuros astoņu nedēļu garumā dalībnieki apguva praktiskas metodes, kā pilnveidot pielāgošanās intelektu un veiksmīgi pārvarēt ikdienas grūtības.

Nodarbības vadīja Baltijā vienīgā AQ praktiķe Elīna Biseniece, īpašu uzsvaru vēršot uz praktisku uzdevumu veikšanu, jo tikai regulāru treniņu veidā iespējams mainīt līdzšinējos domāšanas un rīcības modeļus.

Kursu laikā dalībnieki apguva ikdienā izmantojamus “instrumentus” jeb metodes, kas palīdz mainīt ierasto domāšanas veidu, saskatīt jaunas iespējas, pārvarēt izaicinājumus, efektīvi pieņemt lēmumus un vairot dzīvesprieku.

Nodarbībās tika aplūkotas šādas tēmas:

  • prāta elastība un tās trenēšana;
  • dzīvesspēks jeb noturība, tās stiprināšana un izaicinājumi;
  • izturība, grūtību pārvarēšana un ilgtermiņa mērķu īstenošana;
  • atmācīšanās jēdziens un prasme “atlaist” veco informāciju.

Kursos piedalījās septiņi dalībnieki, kas īpaši novērtēja nodarbību formu – aptuveni 90 % laika tika veltīti praksei. Tāpat pēc katras nodarbības dalībnieki saņēma teorētiskos materiālus un mājasdarbus apgūto prasmju nostiprināšanai.

Kāda absolvente šos kursus salīdzināja ar grupu psihoterapiju, jo veids, kā cilvēks reaģē kāda vingrinājuma izpildē, atspoguļo viņa rīcību arī citās dzīves situācijās. Attiecīgi šie kursi uzskatāmi par universālu sevis iepazīšanas formu.

Cita dalībniece atzina, ka šajā laikā ir mainījies viņas skatījums uz dzīvi – ja agrāk bijusi vēlme koncentrēties uz problēmām, tad šobrīd grūtos brīžos viņa uzmanību vērš uz pozitīvajiem aspektiem, ko var saskatīt katrā situācijā. Apgūtās metodes ir īstenojamas ikdienas dzīvē, palīdzot transformēt savu domāšanu jaunā un veselīgākā veidā.

Klātesošie secināja, ka gūtās zināšanas un prasmes noder arī profesionālajā vidē – gan vadītājiem, gan padotajiem, gan arī komandā strādājošajiem.

Informējam, ka AQ (Adaptability Quotient) jeb pielāgošanās intelekts raksturo cilvēka spēju pielāgoties pārmaiņām. AQ pašlaik pasaulē ir diezgan jauna teorija, kuras būtība līdzinās IQ, kas mēra intelektu, vai EQ, kas nosaka emocionālās inteliģences koeficientu. Līdzīgi iespējams noteikt arī AQ – jo augstāks rādītājs, jo vieglāk cilvēks spēj pārvarēt grūtības, vieglāk atgūstas no piedzīvotām neveiksmēm, rod alternatīvus risinājumus problēmām un pieņem pārmaiņu virzītos procesus.

Būtiski, ka pielāgošanās intelektu var uztrenēt praktisku un regulāri veicamu uzdevumu veidā.

 

Atgriezties