Klašu audzinātāji pilnveido latviešu valodas kompetenci, apgūstot karjeras izglītības metodes

24. aprīlī ZRKAC noslēdzās četru nodarbību cikls “Latviešu valoda klašu audzinātājiem”, kurā pedagogi dažādu universālu metožu un radošu vingrinājumu veidā izzināja skolēnu karjeras izglītības jautājumus un to integrēšanu mācību procesā, vienlaikus pilnveidojot latviešu valodas kompetenci.

Nodarbības bija veltītas latviešu valodas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, izprotot karjeras izglītību un karjeras vadības prasmju attīstību, kā arī pilnveidojot prasmi izvēlēties metodes, paņēmienus un uzdevumus mācību un audzināšanas darbā, tādējādi sekmējot izglītojamo karjeras vadības prasmju apguvi.

Pedagogi ZRKAC karjeras konsultantes Līgas Dambergas vadībā četru nedēļu garumā iepazina dažādas karjeras izglītībā izmantotās metodes, ko var veiksmīgi izmantot audzināšanas stundās – “Stāstu stāstiem izstāstīju”, lomu spēles, asociatīvās kartes, darba lapas, attēli, adaptēti un pielāgoti materiāli dažādiem vecumposmiem.

Tāpat dalībnieki aplūkoja jautājumus, kas saistīti ar skolēnu karjeras vadības prasmēm, pašizziņu, savu stipro, vājo pušu un vērtību apzināšanos, karjeras plānošanu, profesiju daudzveidību un spēju tikt galā ar nenoteiktību.

Gūtās zināšanas būs noderīgas, lai saliedētu klases kolektīvu, radītu draudzīgu un atbalstošu atmosfēru, vienlaikus palīdzot skolēniem atbrīvoties no spriedzes un uzlabojot savstarpējās komunikācijas prasmes.

 

Galerija

Latviešu valoda klašu audzinātājiem
Atgriezties