Uzņēmēji iepazīst digitālos rīkus intelektuālā īpašuma aizsardzībai

21. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) sadarbībā ar Patentu valdi organizēja bezmaksas tiešsaistes semināru “Digitālie rīki uzņēmējiem intelektuālā īpašuma jomā”, iepazīstinot ar aktuālākajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai.

Seminārā tika aplūkoti jautājumi par Patentu valdes un citu valstu digitālajiem rīkiem, vienlaikus iepazīstot uzņēmējiem noderīgus pieejamos digitālos ceļvežus intelektuālā īpašuma jomā.

Semināru vadīja Patentu valdes Attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta projektu vadītāja Māra Vilciņa un Eiropas Savienības (ES) intelektuālā īpašuma biroja piesaistītais eksperts Mārtiņš Kokalis.

Māra Vilciņa iepazīstināja ar Patentu valdes piedāvātajiem digitālajiem pakalpojumiem – datubāzēm un e-pakalpojumiem. Semināra dalībnieki tika informēti, ka Patentu valdes mājaslapā ir integrētas šādas datubāzes – preču zīmju, dizainparaugu, patentu un patentu pieteikumu datubāzes, kā arī citas datubāzes.

Tāpat Patentu valdes mājaslapā ir pieejami nozīmīgākie šīs jomas e-pakalpojumi, tostarp, iespēja iesniegt patenta, preču zīmes un dizainparauga pieteikumu. Līdztekus ikviens interesents var pieteiktiem bezmaksas konsultācijai par intelektuālā īpašuma aizsardzības vispārīgiem jautājumiem, prasībām pieteikuma iesniegšanai rūpnieciskā īpašuma objektu aizsardzībai, izmaksām u. c. aspektiem.

Mārtiņš Kokalis semināra dalībniekus iepazīstināja ar tīmekļvietni “Ideas Powered for Business” digitālo ceļvežu un IP SCAN lietošanai, kurā uzņēmumiem un izgudrotājiem visā Eiropā iespējams reģistrēt un aizsargāt savas idejas. Tā izveidota, lai palīdzētu Eiropas MVU piekļūt centralizētai, skaidrai, uzticamai un būtiskai informācijai, kas atbalstītu uzņēmumu attīstību un veicinātu intelektuālā īpašuma tiesību nozīmi konkurences priekšrocību iegūšanā.

Tika aplūkota arī Eiropas intelektuālā īpašuma biroja mājaslapa, noskaidrojot, kā ES var piereģistrēt preču zīmi vai dizainparaugu.

Mārtiņš Kokalis uzsvēra: “Ir pierādīts, ka tie uzņēmumi, kas sakārtojuši intelektuālā īpašuma jautājumus un ieguvuši patentu, ir veiksmīgāki, piesaistot ārējo finansējumu.”

 

Atgriezties