Pedagogu karjeras konsultantu vizīte Jauniešu centrā "Pakāpiens"

Vieta: Jauniešu centrs "Pakāpiens"
Atbildīgais: L. Damberga

Dalībnieki: pedagogi karjeras konsultanti un skolu atbildīgie par karjeras izglītību

Atgriezties