Līdz 28.jūnijam tiek pieņemti pieteikumi Jelgavas valstspilsētas grantu programmai uzņēmējdarbības atttīstībai

No 29. maija līdz 28. jūnijam ikvienai personai, kura Jelgavā veic saimniecisko darbību (kas reģistrēta Komercreģistrā vai VID) , ir iespēja iegūt granta atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 10 000 EUR Jelgavas valstspilsētas grantu programmā «Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem».

Kopumā šogad no pašvaldības budžeta līdzekļiem šim mērķim piešķirti 50 000 eiro.

Konkursā var startēt tikai tie uzņēmēji, kuriem uz pieteikuma iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nav nodokļu parādu, tostarp nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kavējuma. Programmai nevar pieteikties divu pagājušo gadu pašvaldības granta saņēmēji. Sava projekta realizācijai būs jānodrošina arī līdzfinansējums.

Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā.

Jāuzsver, ka šogad atbalsta programmas nolikums papildināts ar nosacījumu, ka piešķirtais grants ir uzskatāms kā de minimis atbalsts, uz kuru attiecināmi Komisijas regulas Nr.2023/2831 noteikumi un ir saistoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumi Nr.715 «Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem». Līdz ar to, iesniedzot pieteikumu, ir jāpievieno aizpildītas veidlapas izdruka ar identifikācijas numuru no de minimis atbalsta uzskaites sistēmas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai atbilstoši Ministru Kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr.715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”.

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapa, norādot pieprasīto informāciju un pievienojot nepieciešamos dokumentus. Veidlapa un programmas nolikums pieejams vietnē Jelgava.lv, sadaļā «Uzņēmējdarbība», «Atbalsta programmas», «Pašvaldības grantu programma» un zrkac.lv, sadaļā Aktualitātes.

Pieteikumu var iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi uznemejdarbiba@zrkac.jelgava.lv (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), vai pa pastu, nosūtot uz adresi Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001, uz aploksnes norādot «Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem» (pasta zīmogs – 28. jūnijs).

 

Atgriezties