Projekta „Atbalsta pasākumu komplekss izglītojamo mācību, darba un sadzīves prasmju apguves veicināšanai” noslēguma konference (21.05.2013)
Atgriezties   |    Uz galeriju