Pie mums ciemos Ķīnas Tautas Republikas Ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijā Hu Yeshun (16.09.2010)
Atgriezties   |    Uz galeriju