ESF projekta „Pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide sabiedrības drošumspējas stiprināšanai” aktivitāte Portugālē (13.05.2022)
Atgriezties   |    Uz galeriju