Notikumu kalendārs
Pirmdien, 1. oktobrī

Kursi
0830 - 1145

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (bez priekšzināšanām) (Beginner)" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1000

Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1330 - 1645

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

1600 - 1815

Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati »

1730 - 1945

"Bērnu (0-7 gadi) emocionālā audzināšana" »

1730 - 1945

Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

1730 - 1945

Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

1730 - 1815

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1800 - 2000

Biogrāfijas analīzes metode »

1830 - 1915

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »