Notikumu kalendārs
Trešdien, 3. oktobrī

Kursi
0830 - 1000

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0830 - 1145

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0915 - 1630

Darba aizsardzība un drošība (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

0920 - 1500

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1000

Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide mācīšanās vadības risinājumu un integrēto mākoņpakalpojumu izmantošanā Microsoft OFFICE 365 platformā »

1100 - 1315

Garīgā un emocionālā veselība 54+ »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Vācu valoda (bez priekšzināšanām)" »

1600 - 1815

Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

1600 - 1815

Angļu valoda pedagogiem lietišķai saziņai »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1730 - 2030

Seminārs par veselīgu uzturu "Ēd vesels!" »

1730 - 1945

"Topošo vecāku skola" »

1730 - 1945

Angļu valoda - pamata līmenis, A1-A2 Elementary »

1730 - 1945

Angļu valoda - pamata līmenis, A2-B1 Pre-Intermediate »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A līdz Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1900 - 2000

Pāru nodarbības angļu valodas apguvei »