Notikumu kalendārs
Sestdien, 15. decembrī

Kursi
1300 - 1430

Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »


Prātnieku laboratorija
1000

Mērķprogrammas "Junioru universitāte" nodarbības »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
2355

Skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem »