Notikumu kalendārs

Semināri

12.12.2019 PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskā padomes sēde" »


Sanāksmes

12.12.2019 Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Kursi

02.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

02.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

02.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

02.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

02.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

02.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

02.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

02.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

02.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

02.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

02.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

02.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

02.12.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

02.12.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

02.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

02.12.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

02.12.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

02.12.2019 Darbs ar elektroniskajām tabulām, izklājlapas (MS Excel), pamatkurss »

02.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

02.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

03.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

03.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

03.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

03.12.2019 "Topošo vecāku skola" »

03.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

03.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

03.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

03.12.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” nodarbība “Radošuma meistarklase” »

03.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

03.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

03.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

03.12.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

03.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

03.12.2019 Šūšanas pamati »

04.12.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

04.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

04.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

04.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

04.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

04.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

04.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

04.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

04.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

04.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

04.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

04.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

04.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

04.12.2019 Gleznošanas pamati »

04.12.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

04.12.2019 Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

04.12.2019 Gudro vecāku skola »

04.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

05.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

05.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

05.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

05.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

05.12.2019 Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

05.12.2019 Mācīšanās grupa "Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam" »

05.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

05.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

05.12.2019 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

05.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

05.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

05.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

05.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

05.12.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

05.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

05.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

05.12.2019 Šūšanas pamati »

05.12.2019 Ģimenes meistarklase“Ar viedierīcēm pie galda” »

06.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

06.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

06.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

07.12.2019 Dizaina domāšana uzņēmējiem »

09.12.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

09.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

09.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

09.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

09.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

09.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

09.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

09.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

09.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

09.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

09.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

09.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

09.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

09.12.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

09.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

09.12.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

09.12.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

09.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

09.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

10.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

10.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

10.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

10.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

10.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

10.12.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

10.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

10.12.2019 Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

10.12.2019 Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” nodarbība “Radošuma meistarklase” »

10.12.2019 Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

10.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

10.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

10.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

10.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

10.12.2019 Šūšanas pamati »

11.12.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

11.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

11.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

11.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

11.12.2019 "Topošo vecāku skola" »

11.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

11.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

11.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

11.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

11.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

11.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

11.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

11.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

11.12.2019 Gleznošanas pamati »

11.12.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

11.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

12.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

12.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

12.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

12.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

12.12.2019 Mācīšanās grupa "Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam" »

12.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

12.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

12.12.2019 Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

12.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

12.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

12.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

12.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

12.12.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

12.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

12.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

12.12.2019 Šūšanas pamati »

13.12.2019 "Topošo vecāku skola" »

13.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

13.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

13.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

16.12.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

16.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

16.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

16.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

16.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

16.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

16.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

16.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

16.12.2019 Microsoft IT akadēmija »

16.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

16.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

16.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

16.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

16.12.2019 Biogrāfijas analīzes metode »

16.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

16.12.2019 Krievu valoda iesācējiem, A1 »

16.12.2019 Dārza dizains un ierīkošana »

16.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

16.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

17.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

17.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

17.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

17.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

17.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

17.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

17.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

17.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

17.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

17.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

17.12.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

17.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

17.12.2019 Šūšanas pamati »

18.12.2019 Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

18.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

18.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

18.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

18.12.2019 FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

18.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

18.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

18.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

18.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

18.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

18.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »

18.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Pre Intermediate »

18.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1 – A2 »

18.12.2019 Gleznošanas pamati »

18.12.2019 Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

18.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Pre-Intermediate: A2 - B1 »

19.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

19.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

19.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

19.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

19.12.2019 CNC manuālā programmēšana »

19.12.2019 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

19.12.2019 Komandas darba vadīšanas ABC »

19.12.2019 Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

19.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

19.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

19.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

19.12.2019 Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

19.12.2019 Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

19.12.2019 Šūšanas pamati »

20.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

20.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

20.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

21.12.2019 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

21.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

21.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

21.12.2019 Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

21.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

27.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

27.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

30.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

30.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

30.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

30.12.2019 Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

30.12.2019 Angļu valoda, pamata līmenis, Intermediate: B1 »

30.12.2019 Angļu valoda, vidējais līmenis, Pre Intermediate: A2+ »


Olimpiādes

04.12.2019 Franču valoda »

13.12.2019 Vēsture »

16.12.2019 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) »


Pasākumi

03.12.2019 Tīklošanās domnīca ekonomikas un sociālo zinību skolotājiem »

12.12.2019 9. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža »