Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 12. decembrī

Semināri
1430

PII vadītāju un vadītāju vietnieku seminārs "Pedagoģiskā padomes sēde" »


Sanāksmes
1530

Mācību jomu vadītāju sanāksme »


Kursi
0830 - 1145

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

0900 - 1500

Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbagaldu iestatītāji »

1100 - 1415

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1130 - 1445

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)" »

1500

Mācīšanās grupa "Informācijas tehnoloģijas mācīšanās iedziļinoties atbalstam" »

1545 - 1710

CNC manuālā programmēšana »

1545 - 1710

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) »

1600 - 2000

Paškontrole un HACCP mazajiem un vidējiem pārtikas aprites uzņēmumiem »

1615 - 1715

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati (Prof. pilnveides izglītības programma) »

1730 - 1945

Angļu valoda, vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

1730 - 1945

Angļu valoda, vidējais līmenis, Upper Intermediate: B2 »

1730 - 1945

Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

1730 - 1945

Reklāmas materiālu izstrāde (Adobe Photoshop un Adobe Illustrator) »

1730 - 1815

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 2030

Šūšanas pamati »


Pasākumi
1000 - 1530

9. Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju kontaktbirža »