Notikumu kalendārs
Pirmdien, 11. martā

Sanāksmes
1600

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »


Kursi
0830 - 1000

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0900 - 0945

Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1015 - 1330

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600 - 1730

Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 2000

Biogrāfijas analīzes metode »

1730 - 1845

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

1730 - 2030

Infografiku veidošana »

1800 - 2015

Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

1800 - 2050

Publiskā runa un uzstāšanās »


Pasākumi
0900

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem »