Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 14. martā

Sanāksmes
1300

FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme »


Konferences
0730

SKOLA 2030 konference pirmsskolai "Darbojos, izzinu – mācos ar prieku" »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1600

Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā (LVA) »

0930 - 1100

Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1500 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 1845

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

1800 - 2015

Semināru cikls par veselīga uztura ieradumu izkopšanu "Ēd gudri!" »