Notikumu kalendārs
Pirmdien, 18. martā

Kursi
0830 - 1000

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1000 - 1600

Kursi pedagogiem projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros »

1015 - 1330

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1345 - 1700

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 2000

Biogrāfijas analīzes metode »

1730 - 1845

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Krievu valoda iesācējiem, A1 »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

1800 - 2015

Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
1400

Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »

1500

Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā »