Notikumu kalendārs
Otrdien, 26. martā

Semināri
1430

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem »


Sanāksmes
1200

Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0920 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

0930 - 1100

"Topošo vecāku skola" »

1000 - 1300

Personāla lietvedība »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1200 - 1515

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1445 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (ar priekšzināšanām)" »

1500 - 1800

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1715 - 2025

Dokumentu pārvaldības pamati »

1730 - 1945

Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

1730 - 1945

Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

1730 - 2030

Gleznošanas pamati »