Notikumu kalendārs
Pirmdien, 4. martā

Kursi
0830 - 1000

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0900 - 0945

Individuālās nodarbības vācu valodas apguvei »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1000 - 1400

Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss 1.-6. kl. »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1515

Microsoft IT akadēmija »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600 - 1730

Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 2000

Biogrāfijas analīzes metode »

1730 - 1945

Krievu valoda iesācējiem, A1 »

1730 - 1900

Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

1730 - 2030

Infografiku veidošana »

1800 - 2015

Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

1800 - 2025

Publiskā runa un uzstāšanās »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 04.03

Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »