Notikumu kalendārs
Otrdien, 5. martā

Semināri
1300

Konkursa "Laiks iespējām pirmskolā" atbalsta nodarbība »


Sanāksmes
1600

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0920 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

0930 - 1100

Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

1200 - 1515

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600

Jauniešu atbalsta grupas "Jaunie līderi" 1. nodarbība "Vērtību meistarklase" »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1715 - 2025

Ugunsdrošība »

1730 - 1945

Spāņu valoda iesācējiem – pamata līmenis – A1 »

1730 - 1945

Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

1730 - 1945

Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

1730 - 1900

Lietuviešu sarunvaloda (individuālās nodarbības) »

1730 - 2030

Šūšanas pamati »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

1730 - 2030

Gleznošanas pamati »

1730 - 2030

Gudro vecāku skolas nodarbība: "Sociālo, sadzīves, pašapkalpošanās prasmju attīstība. Kā izvairīties no hiperaprūpes “lāča pakalpojuma” bērnam" »

1730 - 1900

Individuālās nodarbības datorprasmju apguvei »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1800 - 2015

Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 05.03

Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »