Notikumu kalendārs
Trešdien, 6. martā

Kursi
0830 - 1000

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

0915 - 1630

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

0920 - 1500

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1000

„Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) »

1000 - 1700

Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem »

1000 - 1650

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības kārtošana lauksaimniekiem »

1000 - 1200

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS - fiziskām personām »

1000 - 1200

Gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana EDS - saimnieciskās darbības veicējiem »

1200 - 1500

„Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1300

Mācību satura reformas ieviešanas atbalsta mācības »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600 - 1730

Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (bez priekšzināšanām) »

1730 - 1900

"Topošo vecāku skola" »

1730 - 1945

Krievu valoda iesācējiem, A1 »

1730 - 2030

Gleznošanas darbnīca »

1730 - 1945

Angļu valoda ikdienas saziņai, vidējais līmenis »

1730 - 2030

Apģērbu konstruēšana un modelēšana II »

1800 - 2015

Reklāmas materiālu izstrāde Adobe Photoshop un Adobe Illustrator »

1800 - 2025

Publiskā runa un uzstāšanās »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 06.03

Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »