Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 7. martā

Sanāksmes
0900

Personas datu apstrāde »

1530

Dabaszinātņu jomas sanāksme »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim" »

0930 - 1100

Datorkursi senioriem "Iepazīsim digitālo pasauli" »

1000 - 1410

Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" »

1600 - 1700

Angļu valoda pusaudžiem, Elementary »

1600 - 1730

Angļu valoda lietišķai saziņai pedagogiem (ar priekšzināšanām) »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati tiešsaistē (Profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1715 - 2025

Ugunsdrošība »

1730 - 1745

Izglītojoša fizisko aktivitāšu programma "Strādā vesels!" »

1730 - 1945

Angļu valoda - vidējais līmenis, Intermediate: B1 »

1730 - 1945

Angļu valoda, Elementary: A1 - A2 »

1730 - 2030

Šūšanas pamati »

1730 - 1945

Angļu valoda iesācējiem, Beginner: A1 »

1745 - 2000

Angļu valodas debašu klubs »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati no A-Z un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 07.03

Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” »