Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 22. oktobrī

Sanāksmes
1000

Vērtēšana 7., 10. klasēs. Mācīšanās stratēģijas »


Kursi
0845 - 1200

Kursi "MS PowerPoint pedagoga darbā" (16 st.) (ar priekšzināšanām) 2. grupa »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0930 - 1330

Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai »

1000 - 1620

Dokumentu arhīva veidošana »

1000 - 1130

Nesteidzīgās dzīves skola: Foto studija. »

1000

Matemātikas jomas skolotāju sanāksme »

1300 - 1615

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1330 - 1630

Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi) »

1345 - 1700

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1400 - 1715

Montesori pedagoģija - valodas materiāls bērna attīstībai »

1600

Latviešu valodas studija pedagogiem »

1700 - 2000

Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi) »

1715 - 2025

Grāmatvedības uzskaites pamati »

1715 - 2025

Lietišķā etiķete un protokols »

1730 - 1945

Angļu valoda, Upper-intermediate:B2 »

1730 - 1945

Bērnu aprūpes pamati (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

1730 - 1945

Vācu valoda - pamata līmenis, A1/1 »

1730 - 1945

Spāņu valoda, pamata līmenis »

1730 - 1945

Angļu valoda bez priekšzināšanām, Beginner: A1 »

1800 - 2015

Šūšanas pamati »


Pasākumi
1000

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas diena »