Notikumu kalendārs
Piektdien, 23. oktobrī

Semināri
1000

Darbs ar metodisko palīglīdzekli „Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus.” »

1000 - 1300

Metodiskais seminārs “Darbs ar metodisko palīglīdzekli „Lilu māja. Valodas attīstība, izmantojot eksperimentus.”” »


Kursi
0900 - 1200

Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi) »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0900

Atbalsts 1. – 3. klašu pedagogiem kompetenču pieejas ieviešanā »

1000 - 1130

Nesteidzīgās dzīves skola: Mācies angļu valodu ar prieku »

1130 - 1445

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1145 - 1500

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1300 - 1800

Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

1330 - 1630

Dinamiska un aktīva prezentācija (PowerPoint tiešās iespējas un papildus spraudņi) »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1400

Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā »

1445 - 1700

Angļu valoda valsts un pašvaldību darbiniekiem, Intermediate »

1500 - 1715

Angļu valoda valsts un pašvaldību darbiniekiem, Pre- intermediate »

1500 - 1715

Angļu valoda valsts un pašvaldību darbiniekiem, Elementary »

1600 - 1730

Angļu valodas komunikatīvā gramatika jauniešiem, Upper-intermediate: B2 (tiešsaistē) »