Notikumu kalendārs
Trešdien, 4. novembrī

Sanāksmes
1500

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

1500 - 1630

Projekta “Pedagogu darba sistēma bērnu lasītprasmes attīstībai” ekspertu sanāksme »


Kursi
0900 - 1115

Angļu valoda, Pre-Intermediate: A2 (tiešsaistē) »

0900 - 1115

Angļu valoda, Intermediate: B1 (tiešsaistē) »

0900 - 1115

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis (tiešsaistē) »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1215 - 1530

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" (tiešsaistē) »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" (tiešsaistē) »

1230 - 1400

Pāru nodarbības angļu valodā (tiešsaistē) »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim" »

1500

“Caurviju un karjeras vadības prasmju attīstīšana mācību procesā” »

1500

“Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.) »

1600 - 1815

Anglu valoda, Elementary: A1 (tiešsaistē) »

1600 - 1815

Angļu valoda, Pre-intermediate:A2 (tiešsaistē) »

1700 - 1915

Angļu valoda, augstākais līmenis, Advanced:C1 »

1715

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem »

1730 - 2000

Pirmsdzemdību kursi "Topošo vecāku skola" (tiešsaistē) »

1730 - 1945

Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1-A2 (tiešsaistē) »

1800 - 2015

Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

1830 - 2045

Angļu valoda, pamata līmenis, Pre Intermediate: A2-B1 (tiešsaistē) »