Notikumu kalendārs
Trešdien, 30. septembrī

Semināri
1730 - 2030

Vecāku izglītības programma, fonds "Plecs" »


Kursi
0900 - 1115

Angļu valoda, Pre-Intermediate: A2 »

0900 - 1115

Angļu valoda, Intermediate: B1 »

0900

Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana »

0900 - 1115

Angļu valoda ikdienas saziņai, pamata līmenis »

0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

0915 - 1630

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides programma) »

1215 - 1530

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1230 - 1545

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower-intermediate)" »

1515 - 1645

Individuālās nodarbības angļu valodas apguvei »

1600 - 1815

Anglu valoda, Elementary: A1 »

1600 - 1815

Angļu valoda, Pre-intermediate:A2 »

1700 - 1915

Angļu valoda, augstākais līmenis, Advanced:C1 »

1715 - 2025

Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem »

1730 - 1945

Krievu valoda, pamata līmenis, A2 »

1730 - 1945

Angļu valoda, pamata līmenis, Elementary: A1-A2 »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1800 - 2015

Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai »

1830 - 2045

Angļu valoda, pamata līmenis, Pre Intermediate: A2-B1 »