Notikumu kalendārs
Ceturtdien, 24. novembrī

Semināri
0900

Seminārs "Bērna attīstībā balstītu prasmju veidošana" 2. nodarbība »


Sanāksmes
1530

Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā" »

1530

Valodu (svešvaloda) jomas sanāksme "Metodiskais atbalsts pedagogiem mācīšanas, mācīšanās procesā" »


Kursi
0900 - 1215

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Datorzinības (bez priekšzināšanām)" »

1000 - 1315

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) " »

1000 - 1315

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)" »

1330 - 1645

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Valsts valoda – pamata līmeņa 1. pakāpe (A1) " »

1400 - 1715

Kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem "Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)" »

1545 - 1715

Latviešu valoda, pamata līmenis, A1(1.modulis) »

1600 - 1730

Angļu valoda pusaudžiem, 8.-9. klase »

1730 - 1945

Pirmsdzemdību kursi "Topošo vecāku skola" (tiešsaistē) »

1730 - 2030

Latviešu valoda, pamata līmenis, 1. pakāpe: A1 (7.grupa) »

1730 - 1900

Angļu valoda, pamata līmenis: A2 (1.modulis) »

1730 - 1900

Pirmie soļi angļu valodā »

1730 - 1900

Angļu valoda, vidējais līmenis: Upper-intermediate: B2 »

1730 - 1900

Lietuviešu valoda ikdienas saziņai: A1 »

1800 - 2015

Spāņu valoda ikdienas saziņai: A1 »

1910 - 2040

Angļu valodas meistarība ar native speaker – prezentēšanas prasmes »