Notikumu kalendārs
Trešdien, 8. martā

Sanāksmes
1600

Tehnoloģiju jomas sanāksme "Tehnoloģiju joma un tehniskā jaunrade" »


Kursi
0830 - 1145

Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary) »

0915 - 1625

Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma (profesionālās pilnveides izglītības programma) »

0920 - 1050

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1000 - 1130

Nesteidzīgās dzīves skola: Runā angliski un iedvesmojies! »

1100 - 1230

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1530 - 1700

FasTracKids Fundamentals nodarbības bērniem »

1530 - 1700

Latviešu valoda, pam. līm., A2: 1. modulis (sagatavošanās valsts valodas atestācijai) »

1600 - 1700

STEM junioriem 2. klase »

1700 - 1800

STEM junioriem 3. klase »

1700 - 2015

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1700 - 2015

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1700 - 2015

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »

1715 - 2030

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Higher Intermediate) »

1730 - 1900

Pirmsdzemdību kursi "Topošo vecāku skola" »

1730 - 2045

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate) »

1730 - 2045

Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) »

1730 - 1945

Vācu valoda iesācējiem: Niveaustufe A1/2 »

1800 - 2015

Fotografēšanas pamati un fotogrāfiju apstrāde programmā Adobe Photoshop »

1830 - 2145

Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes
līdz 08.03

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. un 6. klasēm »