Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC IITAN Metodiskā atbalsta plāns 2020./2021. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

05.05.2021 Mācību jomu vadītāju seminārs »

11.05.2021 Lasītprasmes attīstība vecumposmā no 1,5 līdz 7 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi »

12.05.2021 Lasītprasmes attīstība vecumposmā no 1,5 līdz 7 gadiem: vajadzības, rīcība, sasniegumi »

20.05.2021 Pieredzes pārneses pasākums pirmsskolas pedagogiem "Iespējas un izaicinājumi āra nodarbību organizēšanā pirmsskolā" »


Sanāksmes

05.05.2021 Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde »

05.05.2021 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.05.2021 Rezultātu apzināšana pēc diagnostikas (mentoringa) darba 9.kl. »

10.05.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

11.05.2021 Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

13.05.2021 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

17.05.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

17.05.2021 Jelgavas pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

19.05.2021 Skolu vadības komandu darba sanāksme »

24.05.2021 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »


Kursi

03.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

05.05.2021 Konkursa "Mācies digitāli" darbu iesniegšana »

05.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

06.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

10.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

12.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

13.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

17.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

19.05.2021 Latviešu valodas kursi pedagogiem un pedagogu palīgiem (LVA, 120 st.) »

24.05.2021 Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

11.05.2021 Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei »

12.05.2021 Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei »

13.05.2021 Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei »

14.05.2021 Centralizētais eksāmens svešvalodā 12. klasei »

18.05.2021 Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12. klasei »

21.05.2021 Centralizētais eksāmens matemātikā 12. klasei »

24.05.2021 Centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 12. klasei »

26.05.2021 Centralizētais eksāmens ķīmijā 12. klasei »

28.05.2021 Centralizētais eksāmens fizikā 12. klasei »