Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC IITAN Metodiskā atbalsta plāns 2020./2021. m. g. Lejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

03.12.2020 Microsoft Office 365 »

09.12.2020 Seminārs pedagogu tālākizglītotājiem (digitālās prasmes) »

15.12.2020 PII „Pasaciņa” pozitīvās pieredzes pārnese - „Digitālie mācību materiāli pirmsskolas pedagoģiskajam procesam” »


Sanāksmes

02.12.2020 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

02.12.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

07.12.2020 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

09.12.2020 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

14.12.2020 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

21.12.2020 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

22.12.2020 Skolu direktoru darba sanāksme „Aktualitātes 2020./2021.m.g. I semestra noslēgumā” »

28.12.2020 Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »


Konferences

03.12.2020 Izglītības kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023 »


Kursi

02.12.2020 „Konstruktīvā komunikācija” Lektors: E. Apsalons »

02.12.2020 Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.) »

03.12.2020 Kompetenču pieejā balstītā mācību satura būtiskākie aspekti (noslēguma nodarbība) »

03.12.2020 Sievietes arhetipi vai Dieviete ikvienā sievietē (tiešsaistē) »

04.12.2020 Microsoft IT akadēmija »

07.12.2020 Microsoft IT akadēmija »

07.12.2020 Microsoft IT akadēmija (tiešsaistē) »

07.12.2020 Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.) »

09.12.2020 „Konstruktīvā komunikācija” Lektors: E. Apsalons »

09.12.2020 Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.) »

10.12.2020 Sievietes arhetipi vai Dieviete ikvienā sievietē (tiešsaistē) »

11.12.2020 Personības attīstība un audzināšana digitālajā laikmetā »

11.12.2020 Microsoft IT akadēmija »

14.12.2020 Microsoft IT akadēmija »

14.12.2020 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

14.12.2020 Microsoft IT akadēmija (tiešsaistē) »

14.12.2020 Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.) »

15.12.2020 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

18.12.2020 Microsoft IT akadēmija »

21.12.2020 Microsoft IT akadēmija (tiešsaistē) »


Olimpiādes

10.12.2020 Vēsture (tiešsaistē) »

15.12.2020 EUSO Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (tiešsaistē) »

16.12.2020 Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posms (tiešsaistē) »

17.12.2020 Filozofija (tiešsaistē) »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

01.12.2020 Skolēnu pieteikšana Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlasei »

04.12.2020 Skolēnu pieteikšana Latviešu valodas un literatūras valsts 47. olimpiādes 2. posmam »

09.12.2020 Skolēnu pieteikšana Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posmam »

10.12.2020 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2020./2021.m.g. II semestrim iesniegšana izvērtēšanai »

15.12.2020 Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiādes (EUSO) atlase »

15.12.2020 Skolēnu pieteikšanās valsts pārbaudes darbiem »