Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

20.01.2022 Labās prakses pārneses seminārs "Lasītprasmes attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam" PII "Sprīdītis" »

26.01.2022 Pedagogu mācīšanās grupas produktīvai sadarbībai un mācību procesa efektivitātei »

27.01.2022 Labās prakses pārneses seminārs "Āra nodarbības" PII "Lācītis" »


Sanāksmes

06.01.2022 Sanāksme par fizikas olimpiādes organizēšanu un norisi »

10.01.2022 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

11.01.2022 Jelgavas privāto izglītības iestāžu dibinātāju/ vadītāju informatīvā sanāksme »

11.01.2022 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

12.01.2022 Pedagogu karjeras konsultantu sanāksme »

12.01.2022 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomas mūzikas skolotāju sanāksme »

18.01.2022 Izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme »

19.01.2022 2021./2022. m.g. pirmā pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums »

20.01.2022 Iekļaujošas izglītības nodrošināšana izglītības iestādē »

25.01.2022 Dabaszinātņu jomas sanāksme »

26.01.2022 2021./2022. m.g. pirmā pusgada pedagoģiskā darba izvērtējums »

26.01.2022 Tehnoloģiju jomas sanāksme »

28.01.2022 Pirmsskolas jomas sadarbības grupas sanāksme »


Kursi

06.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

11.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

13.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

18.01.2022 Latviešu valodas studija »

18.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

20.01.2022 Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

20.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

25.01.2022 Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

25.01.2022 Latviešu valodas studija »

25.01.2022 Microsoft IT akadēmija »

28.01.2022 Atbalsts pedagogiem mācību procesa organizēšanā skolēniem ar mācīšanās traucējumiem »

28.01.2022 Skolēnu kognitīvās darbības veicināšana matemātikas mācībā sākumskolā »


Olimpiādes

10.01.2022 Informātika (programmēšana) »

12.01.2022 Franču valoda »

14.01.2022 Fizika »

21.01.2022 Matemātika »

25.01.2022 Ekonomika »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

11.01.2022 Skolēnu pieteikšana Ekonomikas valsts 23. olimpiādes 2. posmam »

15.01.2022 Skolēnu pieteikumu valsts pārbaudījumiem reģistrēšana VPIS »

24.01.2022 Matemātikas valsts 72. olimpiādes 2. posma darbu labošana »

28.01.2022 Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu augšupielāde/ darbu reģistrācija sistēmā https://edu.lu.lv »