Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Metodiskā atbalsta plāns 2022./2023. m. g. 1. semestrimLejuplādēt

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

10.01.2023 Lokālpatriotisms un skolēnu piederības sajūtas stiprināšana Jelgavas valstspilsētai »

12.01.2023 Gatavība pamatizglītības apguves uzsākšanai »

23.01.2023 Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē 6-7 gadu vecumposmā »

24.01.2023 Bērnu praktiskā darbošanās āra vidē 6-7 gadu vecumposmā »


Sanāksmes

03.01.2023 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba sanāksme »

04.01.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

05.01.2023 Izglītības iestāžu psihologu darba sanāksme "Ētikas dilēmas" »

05.01.2023 Mācību jomas "Veselība un fiziskā aktivitāte" sanāksme »

10.01.2023 Privāto izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

11.01.2023 Iekļaujoša izglītība ikdienas procesā »

11.01.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

12.01.2023 Mazā mācīšanās grupa - Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku izglītības jomā profesionālās sarunas »

13.01.2023 Izglītības iestādes sadarbība ar pašvaldības policijas skolu inspektoru izglītojamo un pedagogu labizjūtas nodrošināšanā ikdienas izglītības procesā »

17.01.2023 Datu apstrāde pirmsskolā »

25.01.2023 Iekļaujoša izglītība ikdienas procesā »

25.01.2023 Medijpraība, kritiskā domāšana un informācijpratība iestādes tēla veidošanai »

25.01.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

26.01.2023 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »


Kursi

19.01.2023 "Bērna attīstībā balstītas prasmes" 3.nodarbība »


Olimpiādes

12.01.2023 Ķīmija »

16.01.2023 Informātika (programmēšana) »

18.01.2023 Franču valoda »

20.01.2023 Fizika »

23.01.2023 Ekonomika »


Sporta sacensības

20.01.2023 Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde Volejbols »

26.01.2023 Jelgavas pilsētas 52. skolēnu spartakiāde - Volejbols »