Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

05.12.2023 Autiskā spektra traucējumi un ar tiem saistītas personu funkcionēšanas īpatnības »

06.12.2023 Atbalsts pozitīvai uzvedībai izglītojamajiem ar uzvedības traucējumiem »

12.12.2023 Direktoru vietnieku audzināšanas jomā un plašāka skolēna izglītības pieredzes jomas sanāksme »

12.12.2023 "Izspiests citrons vai fēnikss?" Seminārs par [ne]izdegšanu pedagogiem »


Sanāksmes

01.12.2023 IZM Konsultatīvās padomes mazākumtautību izglītības jautājumos seminārs - Vienota skola pirmsskolā - atbalsts pedagogiem sadarbības ar vecākiem veicināšanā »

05.12.2023 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

05.12.2023 Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

06.12.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

06.12.2023 Sākumskolas jomas sanāksme par vērtēšanu »

07.12.2023 Izglītības iestāžu logopēdu darba sanāksme »

12.12.2023 Matemātikas skolotāju jomas informatīvā sanāksme 4. - 8. klasei "Dažādas mācību platformas un kā tās pielietot matemātikas stundās" »

13.12.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

14.12.2023 Darba sanāksme skolu vietniekiem - atbildīgajiem par metodisko darbu »

19.12.2023 Jomas "Veselība un fiziskā aktivitāte" pedagogu pieredzes tikšanās - tehnoloģiju izmantošana "Sports un veselība" stundās »

20.12.2023 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »


Kursi

13.12.2023 "Ziemassvētku apsveikums". Tiešsaistes rīka Canva.com izmantošana svētku noformējumā »


Olimpiādes

04.12.2023 Jelgavas valstspilsētas filozofijas 10. olimpiādes 2. posms »

04.12.2023 Jelgavas valstspilsētas vācu valodas 54. olimpiādes 2. posms »

08.12.2023 Jelgavas valstspilsētas vēstures 30. olimpiādes 2. posms »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

11.12.2023 Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 1. klasēm »

11.12.2023 "Google rīki" - konsultācija pedagogiem »

15.12.2023 Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2023./2024.m.g. II semestrim iesniegšana izvērtēšanai »

15.12.2023 Skolēnu pieteikšana valsts pārbaudes darbiem »


Sporta sacensības

04.12.2023 Jelgavas 53. skolēnu spartakiāde tautas bumbā »


Pasākumi

05.12.2023 Ziemassvētku izrāde "Ziemassvētku stāsts" »