Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

Mēneša plāns izdrukaiLejuplādēt


Semināri

01.06.2022 Seminārs valstspilsētu un novadu izglītības pārvalžu vadītājiem »

08.06.2022 Mācību gada noslēguma seminārs »

13.06.2022 Izglītības iestādes attīstības plānošana: Gada darba plāna izstrāde »

16.06.2022 Daudzveidīga mācību vide »


Sanāksmes

01.06.2022 Izglītības iestādes vadības un atbalsta komandas sadarbība iekļaujošas izglītības īstenošanā »

01.06.2022 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

02.06.2022 Izglītības iestāžu psihologu supervīzija »

06.06.2022 Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

07.06.2022 Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju informatīvā sanāksme »

08.06.2022 Izglītības iestādes vadības un atbalsta komandas sadarbība iekļaujošas izglītības īstenošanā »

08.06.2022 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

09.06.2022 Alternatīvās komunikācijas metodes izmantošana darbā »

14.06.2022 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

15.06.2022 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

16.06.2022 Pirmsskolu IT mentoru sanāksme »

28.06.2022 Darba sanāksme ar IZM speciālistiem par valsts budžeta mērķdotāciju aprēķinu un sadali pedagogu darba samaksai »


Kursi

06.06.2022 Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana »

14.06.2022 Pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu intelektuālās, emocionālās, sociālās un fiziskās attīstības veicināšana »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

03.06.2022 Forums "Izglītība nākotnei: no vīzijas uz pārmaiņām" »

06.06.2022 Dienas nometne "Pēdas dabā" »

06.06.2022 Vasaras nodarbinātības programmas īstenošana »

08.06.2022 Microsoft IT akadēmijas eksāmens »

15.06.2022 Microsoft IT akadēmijas eksāmens »


Pasākumi

02.06.2022 Izglītības kvalitātes balvas pasniegšana »

06.06.2022 Izglītības kvalitātes balvas pasniegšana »