Sākums › Pedagogiem › Plāni
Darba plāni izglītības iestādēm

ZRKAC IITAN Metodiskā atbalsta plāns 2020./2021. m. g. Lejuplādēt

darba_plans_pedagogem_septembris_2020_v2.pdfLejuplādēt


Semināri

08.09.2020 Projekta „Zenit stāsti” ievadseminārs »

09.09.2020 Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde »

15.09.2020 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas skolotāju sanāksme »

23.09.2020 Darbs E-klasē pirmsskolā »

29.09.2020 Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām „Vērtības izglītībā” »


Sanāksmes

07.09.2020 ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pedagogu - karjeras konsultantu sanāksme »

09.09.2020 Sākumskolas jomas skolotāju sanāksme »

14.09.2020 Dabaszinātņu jomas skolotāju sanāksme »

16.09.2020 Mācību jomu vadītāju sanāksme »

17.09.2020 Pedagogu karjeras konsultantu metodiskā sanāksme »

23.09.2020 Skolu direktoru darba sanāksme „Mācību procesa organizācija” »

23.09.2020 Matemātikas jomas sanāksme 1. – 6. klašu skolotājiem „Matemātikas stratēģiju mācīšanas pēctecība” »

23.09.2020 Tehnoloģiju jomas pedagogu sanāksme »

29.09.2020 Izglītības iestāžu māsu sanāksme „COVID-19 infekcija” »


Kursi

08.09.2020 Latviešu valodas studija pedagogiem »

08.09.2020 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Kursi tiešsaistē (ZOOM platformā) »

09.09.2020 Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā »

21.09.2020 Latviešu valodas prasmes pilnveide profesionālajām vajadzībām pedagogiem un pedagogu palīgiem (Latviešu valodas aģentūra, 120 st.) »

28.09.2020 Microsoft IT akadēmija »


Citas izglītības iestāžu aktivitātes

10.09.2020 Pedagogu tarifikāciju sarakstu izveidošana un saskaņošana atbilstoši licencētajām izglītības programmām »


Pasākumi

14.09.2020 Ziedu nolikšana pie Latvijas Valsts 1.prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa »