Sākums › Pedagogiem › Olimpiādes
Mācību priekšmetu olimpiādes 2021./2022. m.g.

Angļu valoda

10.-12. 03.11.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Bioloģija

9.-12. 25.11.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Ekonomika

10.-12. 25.01.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Filozofija

11.-12. 16.12.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Fizika

9.-12. 14.01.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Franču valoda

8.-12. 12.01.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Ģeogrāfija

10.-12. 08.02.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Informātika (programmēšana)

8.-12. 10.01.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Ķīmija

9.-12. 01.02.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Latviešu valoda un literatūra

8.-9. 09.02.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums
11.-12. 21.02.2022. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu)

7.-8. 15.10.2021. 10:00 Izglītības iestādes
Nolikums

Matemātika

9.-12. 21.01.2022. 10:00 Izglītības iestādes
5.-8. 11.02.2022. 10:00 Izglītības iestādes

Vācu valoda

10.-12. 06.12.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums
8.-9. 22.02.2022. 10:00 Tiešsaistē

Vēsture

9. 09.12.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums
10.-12. 09.12.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Krievu valoda (svešvaloda)

8.-12. 02.12.2021. 10:00 Tiešsaistē
Nolikums

Jelgavas valstspilsētas matemātikas olimpiāde

4. 10.03.2022. 00:00 Jelgavas pilsētā klātienē
Laiks tiks precizēts

Zemgales reģiona matemātikas olimpiāde

4. 22.03.2022. 00:00 Tiešsaistē
Laiks tiks precizēts